Historia OSP Strzelce Wielkie

16-04-2009 13:55:45

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Wielkich została założona na przełomie 1917 - 1918 r. przez ziemianina Tadeusza Belinę jako Prezesa ale już w latach 1914 - 1915 wielu ochotników organizowało się by wziąć czynny udział w działających na naszym terenie organizacjach konspiracyjnych o charakterze patriotycznym ("Sokół", POW).Pomieszczenie na sprzęt p.poż mieściło się w szopie na terenie majątku Pana Beliny. Do OSP Strzelce Wlk należało dużo członków Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy przeprowadzali ćwiczenia jako strażacy a także brali czynny udział w rozbrajaniu niemieckiego okupanta w  listopadzie 1918 r.

W 1921 r. został ufundowany przez społeczeństwo sztandar dla OSP Strzelce Wielkie. Straż była w tym czasie jedną z najlepszych jednostek w powiecie, brała udział w ćwiczeniach, zawodach i manewrach zajmując czołowe miejsca nawet na szczeblu wojewódzkim. 

W roku 1926 zbudowano remizę drewnianą z materiału ofiarowanego przez Pana Belinę oraz mieszkańców Strzelec Wielkich. W budowie strażnicy zaangażowani byli wszyscy mężczyźni z naszej wsi a często nawet kobiety i dzieci. W nowym budynku remizy odbywały sie uroczystości, zebrania oraz przechowywano tam sprzęt p. poż.

W 1935 roku w Strzelcach Wielkich utworzono parafię Kościoła rzymskokatolickiego. Społeczeństwo wraz z ks. proboszczem Banasiewiczem zwróciło się do do Zarządu OSP z wnioskiem o wynajęcie remizy aby mogły się tam odbywać wszelkie uroczystości Kościelne oraz coniedzielne Msze Św.

Po wybuchu II wojny światowej i rozpoczęciu okupacji niemieckiej w 1939 r. OSP Strzelce Wielkie została rozwiązana. Nagromadzony materiał na rozbudowę strażnicy OSP został przeznaczony na budowę tutejszej placówki celnej. W 1940 r. powołano przymusowo jednostkę Straży p. Poż, której komendantem został niemiec H. Kunst - zarządca majątku Państwa Belinów. Strażacy śpiewali jednak na każdej zbiórce Mazurek Dąbrowskiego co podnosiło na duchu mieszkańców wsi ale niestety powodowało prześladowania ze strony żandarmerii niemieckiej.

W czerwcu 1948 r. OSP Strzelce Wielkie została reaktywowana by mogła dalej nieść pomoc mieszkańcom naszego regionu. Trzeba jednak było wyposażyć na nowo w sprzęt i umundurowanie naszą jednostkę. W 1961 r. rozpoczęto prace nad budową nowej strażnicy, która dzięki wysiłkom i wsparciu finansowym społeczeństwa oraz władz lokalnych została oddana do użytku 22 lipca 1963 r.

W dniu 14 sierpnia 1994 roku oddano do użytku nowe, większe skrzydło strażnicy OSP Strzelce Wielkie wraz z nową salą taneczną oraz garażami na wozy bojowe.

Dziś dzięki wysiłkom Prezesa, Zarządu i wszystkich strażaków prowadzone są ciągle prace nad unowocześnieniem strażnicy. Wykonano asfaltową powierzchnię placu przed remizą oraz zamontowano ogrodzenie wraz z bramą. Prowadzone też są prace na zapleczu remizy gdzie zostanie ułożona kostka brukowa. W budynku OSP Strzelce Wielkie zostanie już niebawem zamontowana nowoczesna klimatyzacja. Sala OSP Strzelce Wielkie cieszy się dobrą renomą wśród klientów, którzy organizują przyjęcia weselne, kiermasze handlowe i inne uroczystości. Chwalą sobie przestronność i dostęp do dobrego zaplecza kuchni oraz innych pomieszczeń.


PREZESI OSP STRZELCE WIELKIE

1918 - 1939 TADEUSZ BELINA

1945 - 1960 ZIĘBA WINCENTY

1960 - 1965 ŻAK BRUNON

1965 - 1986 LANCMAN STEFAN

1986 - 2006 DYGUDAJ EDWARD

2006 - 2008 PĘDZIWIATR SŁAWOMIR

2008 -         JAROSŁAW SZCZYPIOR

Powrót